500 mln dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Jak informuje portal Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, będą mogli otrzymać dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w konkursie „Badania na rynek”. To dofinansowanie, umożliwi wejście na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu. Do rozdysponowania jest 500 mln zł.

„Celem konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. Oferujemy atrakcyjne warunki dofinansowania, które jest dostępne nawet dla firm, które nie mają dużego kapitału własnego na nowe inwestycje. Wymagany próg to minimum 20 proc. wkładu własnego” – mówi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.