Newss.pl: Opinia ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Posła Janusza Cichonia – Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opinię  do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Związek Rzemiosła Polskiego popiera rozwiązania idące w kierunku zwolnienia od podatku -  środków pieniężnych  wydatkowanych na cele socjalne, a nie bonów czy talonów, które co do zasady ukierunkowują pracownika, u kogo  ma dokonać zakupu.
Rozwiązanie popierane przez ZRP nie preferuje żadnej grupy dostawców. Stwarza ono natomiast większe szanse, aby część zakupów za otrzymane pieniądze pracownicy dokonywali w drobnym handlu, firmach branży spożywczej a także turystyki i rekreacji. ZRP powtarza także postulat o rozważenie zasadniczych zmian przepisów, idących w kierunku zwolnienia od podatku świadczeń na cele socjalne, a nie tylko finansowanych z funduszu socjalnego czy funduszy związkowych.” – informuje portal newss.pl

 neews.pl

http://newss.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4482&Itemid=51