Negocjacje europejskich partnerów społecznych „Integrujący rynek pracy”, Bruksela