Najnowsze prognozy Banku Światowego dla globalnej gospodarki

Eksperci Banku Światowego (BŚ) w najnowszym raporcie (Global Economic Prospects, January 2018) prognozują dalsze ożywienie w gospodarce światowej w następnych kilku latach. Będą temu jednak towarzyszyć zagrożenia długookresowe związane z niską dynamiką produktywności i potencjalnego wzrostu – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Cykliczne ożywienie będzie także utrzymane w gospodarkach strefy euro, dzięki bodźcom ze strony polityki makroekonomicznej oraz wysokiemu popytowi w globalnej gospodarce. W dłuższym okresie wzrost PKB będzie ograniczony zmniejszającą się liczbą ludności w wieku produkcyjnym, a w gospodarkach peryferyjnych niedostateczną produktywnością i konkurencyjnością. W tym kontekście kluczowe znaczenie mają reformy strukturalne.

 

Według informacji podanych na stronie resortu finansów, w porównaniu z prognozą z lipca 2017 r. krótkookresowa prognoza wzrostu PKB Polski została podwyższona: na 2017 r. o 1,2 punktu procentowego (do poziomu 4,5%); na 2018 r. o 0,8 punktu procentowego (do poziomu 4%) oraz na 2019 r. o 0,3 punktu procentowego (do poziomu 3,5%).

 

Więcej: LINK