Inflacja w grudniu 2017 roku – komentarz MR

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu z listopadem 2017 roku. W porównaniu z grudniem 2016 roku ceny wzrosły o 2,1 proc. Dane – w odniesieniu do zmiany w skali roku – są nieznacznie wyższe od wcześniejszego eksperymentalnego, szybkiego szacunku wskaźnika i zbliżone do oczekiwań MR sprzed miesiąca. W całym 2017 roku, zgodnie z prognozami MR, ceny wzrosły o 2 proc. – podaje Ministerstwo Rozwoju. 

 

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na zmianę cen w grudniu 2017 roku (w relacji do listopada), zgodnie z oczekiwaniami, były: wzrost cen żywności (o 0,6 proc.) i transportu (o 0,7 proc.), a także niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,4 proc.). W całym 2017 roku głównymi czynnikami wzrostu cen były ceny żywności (wzrost o 4,6 proc.), mieszkania (o 1,6 proc.) oraz transportu (o 3,8 proc.).

 

Resort rozwoju oczekuje, że w styczniu 2018 roku ceny wzrosną o 0,3 proc. w porównaniu z grudniem 2017 roku. Prognozuje szybszy wzrost cen żywności oraz zbliżony wzrost cen w transporcie. Sezonowy spadek cen powinien zostać odnotowany w kategorii odzieży i obuwia. Ministerstwo oczekuje, że w styczniu roczny wskaźnik cen obniży się do 2 proc. Należy jednak podkreślić, że aktualizacja systemu wag (w marcu br.) może nieznacznie zmienić powyższe wskazania.

 

Więcej: LINK