Czym zajmą się nowe resorty?

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz i Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawili zadania obu resortów. Prawnym następcą byłego Ministerstwa Rozwoju (MR) zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR), którym kieruje Jerzy Kwieciński. Szef MIR wskazał, że najważniejszym zadaniem nowego resortu jest polityka rozwoju kraju – czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

Z MR do MIiR przejdą departamenty i biura zajmujące się działem „rozwój regionalny”. Oznacza to, że Minister Inwestycji i Rozwoju będzie m.in.: tworzyć projekty strategii rozwoju Polski, opracowywać i wdrażać politykę regionalną, czuwać nad sprawnym wdrażaniem funduszy UE, analizować i prognozować rozwój gospodarczy naszego kraju, a także opiniować czy rządowe strategie  i programy rozwoju są zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

„Głównym zadaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są dalsze prace nad ułatwieniami dla firm oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki” – zaznaczyła minister Emilewicz. Wyjaśniła, że resort został utworzony z departamentów i biur obsługujących dział „gospodarka” w byłym MR.  W praktyce oznacza to, że Minister Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się m.in.: wzrostem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, tworzeniem prawa, które ułatwi życie przedsiębiorcom, promocją polskiej gospodarki, wymianą handlową i eksportem oraz własnością przemysłową. Minister Emilewicz nadzoruje też Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Urząd Patentowy RP. Podlegają jej też Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – informuje resort rozwoju.

 

Więcej: LINK