Nagroda im. Haliny Krahelskiej

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że została uruchomiona kolejna edycja Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda przyznawana jest od 1989 r. przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, jego popularyzacji, a także projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii w zakresie ochrony pracy. Upamiętnia postać aktywnej działaczki niepodległościowej, wieloletniego inspektora pracy, w tym również zastępcy głównego inspektora w II Rzeczypospolitej, autorki wielu opracowań dotyczących ochrony pracy, zamordowanej przez hitlerowców w KL Ravensbrück.

Zgłoszenia kandydatów ze środowiska rzemieślniczego należy przesyłać do Związku Rzemiosła Polskiego w terminie do 22 czerwca 2009 roku załączając: zdjęcie kandydata do nagrody w wersji papierowej (kolor, wymiar 3,5 x 4,5cm) i elektronicznej oraz dane umożliwiające szybki kontakt z kandydatem.

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie LINK