Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach VI edycji Programu „Bon na innowacje”. Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, a wsparcie w ramach programu „Bon na innowacje” może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Całkowity Budżet Programu w 2013 roku dostępny dla Wnioskodawców to 6 745 000,00 zł, a kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 15 000 zł.

Więcej informacji o programie i sposobie składania wniosków: LINK