Nabór na działanie 312 „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” – II kwartał 2010 r.

Informujemy, że w II kwartale 2010 roku zostanie ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór  na działanie 312 „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Program przeznaczony jest dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą lub już prowadzą mikrprzedsiębiorstwo na terenie wiejskim. W ramach działania możliwość udzielenia wsparcia uzależniona jest od wysokości zatrudnienia  i tak:

1) 100 tyś. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacyjny przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
2) 200 tyś. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacyjny przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
3) 300 tyś. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacyjny przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Dofinansowanie w ramach tego działania wynosi 50%.

Więcej informacji uzyskać można w Punkcie Konsultacyjnym przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, tel. 077 454 31 73 w. 31, www.punkt-konsultacyjny.pl, na dyżur konsultanta (do Grodkowa, Nysy, Głubczyc, Krapkowic lub Prudnika), który pełniony jest w Cechu Rzemiosł Różnych raz w miesiącu. Pytania zadawać można również drogą elektroniczną poprzez stronę projektu www.punkt-konsultacyjny.pl, konsultacje on-line.