Muratorplus.pl: Potrzebna większość głosów

„Nowe drogi, PPP jako powszechnie znana i wykorzystywana forma realizacji inwestycji, negocjacje przy okazji przetargów i zamówień publicznych – tego m.in. domagają się polscy przedsiębiorcy. Po konferencji 20 marca 2008 roku wiadomo też, że jest pomysł utworzenia stowarzyszenia, które prezentowałoby opinie wszystkich organizacji biznesowych, działających w Polsce.” – czytamy na portalu Muratorplus.pl.

„Byłoby ono tworem innym niż Rada Przedsiębiorczości. (…) Nowa struktura ma być związkiem stowarzyszeń, zarejestrowanym na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Będzie miała stałe biuro i sekretariat, opłacany ze wspólnego budżetu. Ma być porozumieniem otwartym. Kryteria członkostwa określą: minimum trzy lata działalności, jej ogólnopolski, ponadbranżowy charakter, obecność na forum publicznym poprzez wypowiadanie się w ważnych kwestiach gospodarczych. Stowarzyszenie zawalczyłoby o likwidację barier prawnych i podatkowych, utrudniających prowadzenie własnego biznesu oraz miano lidera wśród przedsiębiorców. Dziś, na etapie planów określa się je mianem nowej, szerszej platformy współpracy.”

„Z pomysłem wystąpiło sześć organizacji: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Rada Biznesu, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Jest on niejako pokłosiem zwołanego w styczniu Pierwszego Kongresu Pracodawców. Wypracowane na nim postulaty 20 marca przekazano Waldemarowi Pawlakowi.”