MŚP w Polsce w latach 2012-2013. Raport

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ukazała się siedemnasta edycja Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu kilkunastu lat udało się zebrać wiele danych na temat przedsiębiorstw w różnych przekrojach. W każdej edycji znalazła się też analiza problematyki, która w danym czasie wydawała się istotna, kluczowa dla ówczesnej sytuacji gospodarczej.

Motywem przewodnim obecnej edycji Raportu jest człowiek – najlepsza inwestycja.
Kolejny rozdział dostarcza wiedzy nt. uwarunkowań kulturowych działalności przedsiębiorstw w Polsce oraz kultury organizacyjnej w małych i średnich firmach. Część ekspercką zamyka temat lokalnych sieci przedsiębiorców oraz chęci do współpracy, dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji z otoczeniem, w tym z lokalną administracją.
Więcej: LINK