Dialog jednym z fundamentów państwa

W Pałacu Prezydenckim 7 stycznia Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców. Rozmawiano o nowej formule dialogu społecznego w Polsce.

Dialog jest jednym z fundamentów funkcjonowania państwa i społeczeństwa – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski rozpoczynając spotkanie dotyczące stanu prac nad nową formułą dialogu społecznego w Polsce.  Prezydent przypomniał, że spotkanie w podobnym gronie odbyło się ponad rok temu, kiedy nastąpiło zawieszenie mechanizmu dialogu społecznego, w wyniku decyzji związków zawodowych, które w pracach Komisji Trójstronnej nie chciały brać udziału.

Na spotkaniu w pałacu prezydenckim wszystkie strony dialogu społecznego wyraziły wolę i potrzebę szybkiego skończenia prac nad nową formułą dialogu społecznego, a także doprecyzowanie jego ostatecznego kształtu do końca stycznia 2015 roku.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka; Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda; Przewodniczący OPZZ Jan Guz; Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik; Prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz; Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski ; Przewodniczący Konwentu Business Centre Club Wojciech Warski.
 
Kancelarię Prezydenta reprezentowali Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka i szef Gabinetu Prezydenta Paweł Lisiewicz.

Więcej: LINK