Monitor Magazine: Rzemiosło dla gospodarki

Zachęcamy do lektury „Monitor Magizne”. W styczniowym numerze można przeczytać wywiady z Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim, wiceprezesem ZRP Janem Klimikiem, którzy wskazują na punkty kluczowe dla rozwoju rzemiosła w Polsce.

W ramach konferencji w sejmie, „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji. Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat” podjęta została na ten temat dyskusja. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, pracodawców, pracowników, a przede wszystkim przedstawiciele organizacji rzemiosła, rzemieslnicy i przedsiębiorcy.

„Przynależność do cechu i dyplom mistrzowski znów muszą odzyskać prestiż, bo stanowią potwierdzenie wysokich kwalifikacji zawodowych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Niestety od czasów transformacji ustrojowej rzemiosło zaczęło tracić na znaczeniu. Polacy zachłysnęli się masowo napływającymi produktami i usługami tańszymi, ale jednocześnie o dużo gorszej jakości, a szkoły zawodowe niemal zupełnie przegrały z ofertą liceów ogólnokształcących. Do tego w ostatnich latach doszły wyjątkowo niekorzystne trendy demograficzne. Kształcenie zawodowe wymaga więc modernizacji i promocji, średni i mali przedsiębiorcy z kolei odpowiedniego wsparcia i ochrony” – czytamy w MM.

Szef resortu gospodarki potwierdza, że konieczne jest budowanie platformy porozumienia rządu i pracodawców oraz dążenie do jak najszerszego wprowadzania swobody działalności gospodarczej w Polsce. Zapewnia, że jego resort pracuje zarówno nad ustawą o swobodzie gospodarczej, jak i nad projektem ustawy o prawie podatkowym.

– Żyjemy dniem dzisiejszym i nie mamy czasu, żeby myśleć perspektywicznie. To błąd. Przyszłością jest aktywizacja młodych i dualizm kształcenia zawodowego: nie ma drugiego takiego
kraju, który by to zaniedbał. A my to zaniedbaliśmy. Musimy przemyśleć teraźniejszość. Użyć wyobraźni i nie żyć tylko dniem dzisiejszym – zaznaczył w „MM” wiceprezes ZRP Jan Klimek.

Więcej: Monitor Magazine
01.01.2013
Katarzyna Rybińska