Dziennik Gazeta Prawna: Okienko coraz bardziej jedno

Przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw ma zlikwidować problemy z tzw. jednym okienkiem, które zamiast skrócić czas zakładania działalności gospodarczej tylko go wydłużyło – czytamy w „DGP”.

Obecna forma jednego okienka nie sprawdziła się. Pomimo tego, że wszystkie dokumenty przyszły przedsiębiorca może złożyć w jednym urzędzie, to proces przesyłania ich do innych organów trwa bardzo długo. Rządowy projekt skróci czas oczekiwania na załatwienie formalności do 17 dni. Ma on przyspieszyć procedurę rejestracyjną, zautomatyzować i uprościć nadawanie numerów NIP i REGON: przedsiębiorca otrzyma je bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie.

Projekt ustawy przyjęty wczoraj przez rząd przewiduje, że przedsiębiorca ubiegający się o wpis oprócz wniosku złoży tylko jeden wspólny formularz zgłoszeniowy, zawierający pakiet danych uzupełniających na potrzeby wszystkich ewidencji i rejestrów, objętych zasadą jednego okienka. Następnie sąd rejestrowy do właściwych organów przekaże dane objęte wpisem i przedsiębiorcy automatyczne zostaną nadane numery NIP i REGON w systemach teleinformatycznych Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. W dodatku większość podmiotów podlegających wpisowi do KRS i jednocześnie obowiązkowi wpisu do ZUS (na konto płatnika składek) zostanie zwolniona z obowiązku zgłoszenia płatnika składek.

W ten sposób nie będzie już potrzeby składać tych samych informacji do wielu organów.
Po wpisie lub zmianie wpisu w KRS dane będą automatycznie zasilały ewidencje i rejestry prowadzone przez organy administracji publicznej, bez konieczności weryfikacji tych danych przez organ. A podmiot może rozpocząć prowadzenie działalności od razu.

Więcej: gazetaprawna.pl
08.01.2014
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
LINK