Money.pl: Resort Morawieckiego zaprezentuje nową Ordynacją podatkową

Po prawie dwóch latach pracy Komisji Kodyfikacyjnej, resort finansów opublikował projekt nowej Ordynacji podatkowej. Projekt zostanie poddany najpierw konsultacjom wewnątrzresortowym, a następnie konsultacjom społecznym. 

 

Prof. Leonard Etel, przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ogólnego prawa podatkowego powiedział, że nowe przepisy mają wykluczyć obecne paradoksy np. przy ściągalności podatków. Według niego obecna Ordynacja podatkowa „zużyła się”, trzeba ją zastąpić nową – podaje portal Money.pl. Profesor podkreślił, że nowej Ordynacji podatkowej przyświecają dwa zasadnicze cele. Pierwszy, to przywrócenie zaufania w relacjach organów podatkowych i podatników. Drugi cel to zmniejszenie kosztów podstępowania podatkowego.

 

Zgodnie z założeniami, podatnicy mogliby dostać uprawnienie do uzyskiwania z wielu źródeł informacji o charakterze urzędowym oraz ochronę, w razie zastosowania się do nich. Podatnicy mogliby dokonywać uzgodnień z organami, co do przeszłych lub przyszłych rozliczeń – zanim dojdzie do sporu. W ustawie znalazłaby się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów. Przewidziano dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia oraz nowe regulacje dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych. 

 

Więcej: LINK