Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

19 października w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z udziałem Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie strony społecznej Prezydium Rady, Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł oraz przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, w tym przedstawiciele Porozumienia Rezydentów. Członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego podtrzymali wspólną decyzję o odmowie przystąpienia do prac w powołanym przez Ministerstwo Zdrowia zespole do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.

 

W ocenie partnerów społecznych jedynym miejscem do prowadzenia dialogu jest Rada Dialogu Społecznego. Członkowie RDS byli zgodni, co do tego, że w związku z sytuacją w ochronie zdrowia niezbędne jest podjęcie szybkich działań mających na celu wypracowanie systemowych rozwiązań. W ich ocenie konieczny jest również udział strony rządowej, której przedstawiciele są stałymi członkami Rady.

 

Więcej: LINK