Mobilność dla młodych rzemieślników

Europejska młodzież ucząca się zawodów rzemieślniczych wciąż nie ma wystarczających możliwości zdobywania kwalifikacji w krajach UE. Zmianę tej niekorzystnej sytuacji postuluje projekt „Euroapprenticeship”.

Celem tego projektu – wspieranego przez Europejską Unię Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw UEAPME, którego liderem będzie francuskie Stałe Zgromadzenie Izb Zawodowych i Rzemieślniczych (APCM) – jest budowa sieci instytucji i organizacji zajmujących się edukacją zawodową. Partnerzy, dzięki sieci współpracy dostarczą informacje i wsparcie dla projektów mobilności w kształceniu zawodowym, i w ten sposób będą działać na rzecz firm rzemieślniczych i praktykantów.

Projekt ma być realizowany poprzez: budowę platformy internetowej, dostarczenie narzędzi promowania mobilności oraz ustanowienie europejskiego obserwatorium mobilności w kształceniu zawodowym.

Wspieranie młodych rzemieślników w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych w Polsce i za granicą, to jeden z najważniejszych postulatów ZRP w zakresie edukacji zawodowej, dlatego Związek jest jednym z partnerów projektu. W Warszawie zorganizowane zostanie seminarium dotyczące mobilności uczniów rzemiosła i promujące europejską współpracę instytucji zajmujących się tym zagadnieniem.