Ankieta eksportowa Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwa Gospodarki (Departament Instrumentów Wsparcia) planuje przygotowanie szeregu bezpłatnych spotkań informacyjno-szkoleniowych, których celem będzie udostępnienie przedsiębiorcom wiedzy i przekazanie praktycznych wskazówek w  zakresie prowadzenia działalności eksportowej i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.

Spotkania adresowane będą do przedsiębiorców eksportujących bądź planujących realizację działań na rynkach zagranicznych oraz do instytucji otoczenia biznesu, działających na rzecz przedsiębiorców.

W celu zdiagnozowania Państwa potrzeb w zakresie rozwoju działalności eksportowej Ministerstwo Gospodarki zwraca się z prośbą o udział w ankiecie. Wyniki ankiety posłużą do opracowania i uzasadnienia celowości przeprowadzenia ww. spotkań, współfinansowanych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach Działania 3.6 „Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MSP”. Planowany jest udział w charakterze wykładowców ekspertów – praktyków, działających na rynkach zagranicznych.
Ankieta będzie dostępna do dnia 22 lipca 2010 r.

Szczegółowe informacje w załączniku lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: LINK