Młodzi na rynku pracy tematem spotkania Grupy Wyszehradzkiej

Pod koniec kwietnia na Słowacji odbyło się spotkanie ministrów pracy i spraw społecznych Grupy Wyszehradzkiej. Obrady zdominował temat obecnej sytuacji na rynku pracy, głównie pod katem zatrudnienia osób młodych. Strona polska wskazała przedstawiła działania podejmowane przez rząd polski, w tym reformę publicznych służb zatrudnienia, wprowadzenie nowych instrumentów polityki zatrudnienia na rzecz osób młodych, takie jak bony, program wsparcia przedsiębiorczości „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, realizację gwarancji na rzecz osób młodych, politykę wpierającą godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Podczas dyskusji sporo miejsca poświęcono kwestiiom dotyczącym kształcenia dualnego, praktyk za2odowych oraz dopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
 Więcej: LINK