Konkurencyjność firm mikro i MŚP

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Związku Rzemiosła Polskiego do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Eksperci ZRP proponują rozwiązania, które zwiększa możliwości korzystania z pomocy przez małe firmy poprzez podniesienie zwiększenia maksymalnego progu dofinansowania. Zwiększy to zainteresowanie dofinansowaniem m.in. wśród firm rzemieślniczych, które stanowią ogromną rzeszę firm mikro i MŚP w Polsce.

Więcej: LINK