Misja gospodarcza z dotacją

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby uczestniczyć w misjach gospodarczych przygotowywanych przez Ministerstwo Gospodarki mogą liczyć na zwrot części kosztów. Od września resort gospodarki zorganizuje ponad 10 misji do różnych krajów.

 

Szansą na dotacje jest działanie 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór wniosków rozpoczął się 9 sierpnia i będzie trwał do wyczerpania alokacji, nie dłużej jednak niż do 30 września Dofinansowanie obejmie m.in. promocję produktów, przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup usług, koszty techniczne i częściowe pokrycie kosztów podróży. Dotowane może być nawet 50 proc. kosztów.

Wnioski należy składać w kancelarii ogólnej MG w Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych.

 

Zainteresowanych misjami gospodarczymi m.in. do Chin, Izraela, czy Turcji zapraszamy na stronę:www.mg.gov.pl