Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło swoje priorytety na czas polskiej prezydencji w UE

4 kwietnia 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister Elżbiety Bieńkowskiej dotycząca priorytetów MRR na czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Na wstępie minister stwierdziła: „Naszym celem na przyszłe półrocze jest pokazanie, że polityka spójności to jedyna polityka rozwojowa Unii Europejskiej. Będziemy starać się, aby to unikalne, bardzo efektywne narzędzie utrzymać w obecnym kształcie również w kolejnych latach. Spodziewamy się, że w lipcu (2011 roku – przyp. ZRP) Komisja Europejska przyjmie projekty rozporządzeń, które określą sposób wdrażania funduszy w przyszłej perspektywie finansowej (2014-2020 – przyp. ZRP).”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego sprecyzowało obszary, na których ma się zamiar skupić w trakcie trwania polskiej prezydencji:
1. Zapewnienie sprawnego przebiegu negocjacji pakietu rozporządzeń dla polityki spójności po 2013 roku oraz doprowadzenie do możliwie najdalszego konsensusu w wybranych obszarach.
2. Wzmocnienie atrybutów polityki spójności (zintegrowane podejście do rozwoju i zorientowanie na rezultaty) jako terytorialnej polityki rozwoju w ramach nowego unijnego systemu zarządzania gospodarczego (ang. economic governance) i strategii
Europa 2020.
3. Podniesienie rangi politycznej polityki spójności.

Zdaniem minister Elżbiety Bieńkowskiej kluczowe znaczenie dla przyszłego kształtu polityki spójności będzie mieć współpraca z partnerami w ramach prezydenckiego trio, czyli z Danią i Cyprem, które po Polsce przejmą kolejno prezydencję w Unii Europejskiej. To od tej współpracy zależy, czy postępy osiągnięte przez Polskę w czasie trwania naszej prezydencji, nie zostaną zmarnowane w trakcie przewodnictwa kolejnych państw wchodzących w skład tria.

Więcej informacji w załączniku.