Ministerstwo Gospodarki zaprasza do panelu przedsiębiorców European Business Test Panel (EBTP)

Na połowę marca 2010 roku planowane są konsultacje dotyczące uproszczenia reguł księgowości.

Badanie dotyczyć będzie unowocześnienia Czwartej Dyrektywy Prawa Spółek w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz kosztów zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Komisja Europejska gruntownie analizuje oraz prowadzi konsultacje dotyczące Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przyjętego i wydanego w zeszłym roku przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 

Więcej informacji w załączniku.