Ministerstwo Gospodarki: O szansach i wyzwaniach dla polskiej przedsiębiorczości

„– Jednym z kluczowych postulatów, zgłaszanych przez przedsiębiorców jest uproszczenie procedur składania wniosków o dopłaty unijne. Fundusze te to ważny element walki ze spowolnieniem gospodarczym i szansa dla firm na kontynuowanie działalności – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podsumowując swój udział w konferencji „Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie kryzysu – szanse i wyzwania” – czytamy na portalu Ministerstwa Gospodarki.

„Spotkanie odbyło się 15 kwietnia br. Podczas konferencji wicepremier Pawlak i przedstawiciele rządu omówili sytuację gospodarczo-społeczną naszego kraju oraz zaprezentowali propozycje przeciwdziałania kryzysowi. Swoje postulaty zmian i pomysły na wyjście z recesji zgłosili także właściciele małych i średnich firm”.

„Wicepremier Waldemar Pawlak wyjaśnił, że przedsiębiorcy, biorący udział w konferencji, skarżyli się m.in. na przewlekłość procedur administracyjnych. – Ministerstwo Gospodarki pracuje nad przepisami, które stworzą warunki do przejrzystego funkcjonowania urzędów – powiedział. – Chcemy, aby w administracji panowały podobne zasady, jak w biznesie – dodał. Przypomniał, że jego resort wdraża obecnie system zarządzania jakością z elementami przeciwdziałania korupcji”.

„Minister gospodarki powiedział również o pomyśle tworzenia stref przemysłowych na wzór specjalnych stref ekonomicznych. – Inicjatywa ta została zgłoszona przez samorządowców. Postulat ten zasługuje na uwagę, bowiem wpłynie na rozwój gospodarczy regionów – zauważył wicepremier Pawlak”.

„Oprócz wicepremiera Pawlaka w konferencji udział wzięli: minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, wiceminister rolnictwa Andrzej Dycha, prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, wiceprezes ARiMR Zofia Szalczyk oraz prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski”.