Ministerstwo Gospodarki: Dialog społeczny metodą na problemy gospodarcze

”- Wierzę, że uruchamiany dziś projekt przyczyni się do usprawnienia dialogu społecznego w Polsce – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak, podczas inauguracji projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”, który w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie realizować Związek Rzemiosła Polskiego. Spotkanie odbyło się 2 lipca br. w Warszawie.”
„Projekt 5.5.2 „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowany będzie od 1 czerwca 2009 roku do 31 maja 2011 roku. W jego ramach prowadzone będą szkolenia, warsztaty i seminaria nt. dialogu społecznego.” – czytamy na stronie Ministerstwa Gospodarki.
„Zdaniem wiceministra Rafała Baniaka inicjatywa ta zwiększy kompetencje eksperckie oraz podniesie świadomość roli dialogu społecznego jako metody rozwiązywania problemów gospodarczych. – Wiele spraw omawianych w dialogu społecznym zwłaszcza w czasie kryzysu wymaga cierpliwości i zaangażowania oraz kompetencji jego uczestników – powiedział.”
„Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podkreślił także rolę współpracy rządu, przedsiębiorców i związków zawodowych na rzecz budowania kluczowych porozumień. Przypomniał, że niejednokrotnie trudne i długotrwałe debaty w Komisji Trójstronnej przynoszą bardzo dobre efekty. – 13 marca br. wyznaczyliśmy 13 obszarów działań antykryzysowych. W ciągu trzech miesięcy udało nam się wypracować dokument, który w 80 proc. składa się z postulatów i wytycznych partnerów społecznych – podkreślił wiceminister Baniak. – Był to bez wątpienia duży sukces dialogu społecznego i Komisji Trójstronnej – dodał. „
„Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. nt. funkcjonowania Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Europejskiego Dialogu Społecznego oraz pracy ZRP w dialogu społecznym.”
„W konferencji wzięli również udział prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, dyrektor generalna Związku Rzemiosła Polskiego Elżbieta Znosko-Łapczyńska, koordynator projektu POKL „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” Izabela Opęchowska.”
Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Dialog+spoleczny+metoda+na+problemy+gospodarcze.htm