Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Lublinie

W poniedziałek 17 lutego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Olga Semeniuk spotkała się z przedstawicielami lubelskiego rzemiosła. Na spotkanie przybyli starsi, członkowie i kierownicy cechów zrzeszonych w Izbie, Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, ksiądz prałat Ryszard Lis – duszpasterz rzemiosła lubelskiego, oraz przedstawiciele Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Monika Burlewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie, Dariusz Szafranek – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Dorota Makara – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Przewodnim tematem dyskusji była oświata zawodowa. Rozmawiano o tym, że decyzyjność o przyznawaniu środków finansowych za szkolenie młodocianych, refundację i dofinansowanie kosztów kształcenia powinna być scedowana wyłącznie na izby rzemieślnicze zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego. One też powinny mieć prawo do nadawania kwalifikacji zawodowych. Postulowano wyrównanie stawek subwencji oświatowej dla wszystkich szkół, bez względu na to, kto jest organem prowadzącym. Pani Minister przedstawiono również problemy branży motoryzacyjnej związane z działaniami towarzystw ubezpieczeniowych oraz branży piekarskiej – marnowanie pieczywa. Zwrócono też uwagę na niejasność przepisów Prawa zamówień publicznych, według których na wynik postępowania wpływ ma głównie cenie. Sprawia to, że postępowania wygrywane są przez oferentów, którzy wielokrotnie udowodnili, że nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, jednak nadal wygrywają postępowania, oferując niską ceną usług. Padła również propozycja wprowadzenia programu „Młody rzemieślnik”, na wzór istniejącego „Młodego rolnika”, który mógłby wesprzeć sukcesję. Apelowano także o uproszczenie procedur księgowych w odniesieniu do cechów, ale również procedur dotyczących branży optycznej oraz przepisów dotyczących refundacji i dofinansowania kosztów kształcenia.

Następnie Pani Wiceminister odwiedziła Piekarnię „POLA”, prowadzoną przez Barbarę i Jana Krzyszczaków, oraz zwiedziła skansen „Zagrodę Piekarza”, prowadzony przez Panią Krzyszczak.

Zdjęcia: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie