Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Łodzi

W dniu 2 marca rzemieślnicy z regionu łódzkiego spotkali się w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Łodzi z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgą Semeniuk. Obok członków Zarządu Izby, starszych i dyrektorów cechów, zaproszenie na spotkanie przyjął również wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, oraz przedstawiciele łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz biur poselskich.

Na spotkaniu poruszano tematy dotyczące sytuacji ekonomicznej i prawnej mikro, małych i średnich firm rzemieślniczych. W czasie dyskusji poruszono kluczowe dla środowiska rzemieślniczego kwestie związane z m.in.:

– gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania firmy,
– wydłużającymi się terminami rozpraw sądowych,
– nieprzestrzeganiem prawa przez organy administracji państwowej,
– zatrudnianiem pracowników młodocianych,
– prowadzeniem szkół branżowych I stopnia,
– brakiem możliwości inwestowania przez mikro i małe firmy,
– obligatoryjną przynależnością do organizacji rzemiosła,
– przywróceniem wymogu posiadania kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów.

Łódzcy rzemieślnicy poznali plany Ministerstwa Rozwoju dotyczące utworzenia Wydziału ds. Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych oraz Polskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, które zajmą się problemami współczesnego rzemiosła.

Po spotkaniu Minister Olga Semeniuk odwiedziła Branżową Szkołę Rzemiosła I Stopnia, dla której Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest organem prowadzącym.

Źródło: Izba Rzemieślnicza w Łodzi