Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Białymstoku

W dniu 18 lutego Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku odwiedziła Minister Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Obok członków Zarządu Izby, dyrektorów i rzemieślników zrzeszonych w Izbie cechów, gościem spotkania był również Pan Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski.

Pani Minister przedstawiła podlaskim rzemieślnikom plany Ministerstwa Rozwoju względem rzemiosła, czyli powołanie Wydziału ds. Rzemiosła i Kształcenia Zawodowego, Polskiego Inkubatora Rzemiosła, dedykowanie części środków w ramach programu POWER na wymiany zagraniczne uczniów i specjalistów oraz konieczność wprowadzania nowych zawodów, a także kształtowanie nowego wizerunku rzemiosła w kraju i Europie i konieczność podnoszenia jakości usług i produkcji, na przykład poprzez atesty.

Prezes Izby Sylwester Zawadzki zwrócił uwagę na m.in. skutki gospodarcze wzrostu płacy minimalnej dla mikro i małych przedsiębiorstw, groźbę obniżenia progu obrotu gotówkowego, potrzebę ochrony rynku polskiego i europejskiego przed towarami ze wschodu, konieczność wprowadzenia wymogu posiadania kwalifikacji przy wykonywaniu zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie klientów, wspieranie inwestycji i dofinansowanie zakładów szkolących na zakup maszyn i sprzętu, podniesienie wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz obciążenia fiskalne i biurokratyczne zakładów rzemieślniczych.

Głos zabrał również Dyrektor Izby Jacek Hordejuk, który stwierdził, iż nadzieją napawa pomysł powołania Wydziału ds. Rzemiosła i Kształcenia Zawodowego w MR. Daje to szansę na kompleksowe zdiagnozowanie sytuacji rzemiosła i wypracowanie wniosków w jednym resorcie. Podkreślił nienadążanie za zmianami w ustawie o rzemiośle i prawie oświatowym przez szkoły i organy prowadzące, stygnącą współpracę z OHP, wciąż nieuregulowane sprawy likwidacji szkód komunikacyjnych, które uderzają w zakłady motoryzacyjne, oraz ciągłe zwiększanie obciążeń fiskalnych i biurokratycznych. Wszystko to uderza przede wszystkim w małe zakłady rzemieślnicze.

W dalszej dyskusji poruszono następujące zagadnienia:
– konieczność przywrócenia przygotowania zawodowego dorosłych,
– nierównomierność traktowania uczniów rzemiosła (np. brak ulg za przejazdy),
– konieczność wspomagania finansowego udziału młodzieży w World Skills,
– lawinowy wzrost zatrudniania osób do obsługi finansowej, prawnej, informatycznej czy ochrony środowiska, a ograniczanie liczby osób bezpośrednio pracujących przy produkcji lub usługach,
– problemy z utylizacją farb, rozpuszczalników i tłuszczy zwierzęcych z powodu braku firm świadczących takie usługi,
– przenoszenie spraw sądowych przy dochodzeniu roszczeń do krajów macierzystych ubezpieczyciela (Dania, Bułgaria);
– porzucanie przez uczniów nauki po osiągnięciu 18 roku życia, bałagan w podstawach programowych, obniżenia standardów dla instruktorów nauki zawodu (krótszy kurs pedagogiczny i niższe kwalifikacje), za nisko zwrot kosztów kształcenia,
– potrzebę posiadania kwalifikacji w zawodach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu,
– niepewność firm wobec rosnącej płacy minimalnej.

Na zakończenie spotkania Minister Semeniuk zapewniła, że bardzo wielu polityków posiada kwalifikacje rzemieślnicze, co pozwala na dobre rozeznanie w sprawach rzemiosła. Dziękując za spotkanie podkreśliła, że wyniosła z niego wiele nowych informacji, które z pewnością pozwolą ukierunkować pracę Zespołu ds. Rzemiosła.