Minimalne wynagrodzenie godzinowe tak, ale w granicach rozsądku

Izabela Opęchowska, dyrektor zespołu dialogu społecznego Związku Rzemiosła Polskiego o propozycji OPZZ by zmienić miesięczną płacę minimalną na minimalne wynagrodzenie godzinowe – 11 zł/godzinę bez względu na rodzaj zawartej umowy z pracodawcą.  
 
„Określenie minimalnego wynagrodzenia za godzinę jest sensowne i może zostać przyjęte, ale decydowanie się na stawkę 11 zł wpłynie na zwiększenie wysokości płacy minimalnej. Jeśli mamy ustalać minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy, to powinno ono wynosić 10,08 gr., jak wychodzi z wyliczenia stawki według ministerstwa pracy i polityki społecznej. Nie może być tak, że wysuwa się postulaty, które w ukryty sposób niwelują umowy zawarte w ramach dialogu trójstronnego, a tak właśnie można odebrać najnowszą propozycję OPZZ.
 
Stawka godzinowa nie zagraża małym firmom. Będzie również zabezpieczaniem dla pracowników, którzy, co obecnie się zdarza, otrzymują rażąco niskie wynagrodzenie. Nie można jednak godzinowego minimalnego wynagrodzenia określić na za wysokim poziomie, ponieważ wówczas pracodawcy będą niechętnie zatrudniać, redukować stanowiska pracy i niestety uciekać w szarą strefę.

Wszystkim stronom dialogu społecznego powinno zależeć na zmniejszaniu bezrobocia i tworzeniu nowych miejsc pracy.
 
Sposobem na niwelowanie złych praktyk płacowych, stosowanych przez niektóre firmy są zmiany w prawie zamówień publicznych. Związek Rzemiosła Polskiego proponuje wrócić do postulatów, które prezentował podczas obrad Komisji Trójstronnej. Zaniżanie minimalnych stawek godzinowych, czy minimalnej wartości zamówienia jest nagminne przy zamówieniach publicznych. Obecnie prawo pozwala, by nieuczciwa konkurencja psuła racjonalne podejście do przystąpienia do przetargu, na czym cierpią także pracownicy. Związek wystąpił do KT z postulatem, by ten problem stał się przedmiotem obrad, niestety zawieszenie strony związkowej w pracach Komisji powoduje brak możliwości omówienia przedmiotowej kwestii i zaproponowania konkretnych rozwiązań.”