Kojarzenie partnerów w transferze wiedzy i innowacji – Forum w Warszawie

Zapraszamy do udziału w „Forum kojarzenia partnerów w transferze wiedzy i innowacji”, które jest częścią projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji – MSODI” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Forum odbędzie się 9 i 10 grudnia  w Warszawie. O miejscu spotkań zostaną Państwo poinformowani po przesłaniu zgłoszenia.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje: LINK
Karta uczestnictwa– nauka: LINK
Karta uczestnictwa – firma: LINK