Związki Zawodowe i pracodawcy o zmianach formuły dialogu społecznego

OPZZ w imieniu Forum Związków Zawodowych i Komisja Krajowa NSZZ Solidarność skierował pismo do szefów organizacji pracodawców: Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Pracodawców BCC, Pracodawców RP oraz Konfederacji Lewiatan z propozycją rozpoczęcia rozmów w ramach dialogu autonomicznego.

Spotkanie ma się odbyć 12 grudnia w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.

Pełna treść pisma: LINK