Miedzynarodowa Wystawa na temat franszyzy odbędzie się w Moskwie.