Pięciolecie Zasadniczej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Już od pięciu lat działa Zasadniczej Szkoły Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Uroczystość pięciolecia szkoły odbyła się 2 października 2012 roku wraz ze ślubowaniem klas pierwszych.

W czasie imprezy wręczono nagrody uczniom starszych klas za osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym,  oraz nauczycielom, którzy są związani ze szkołą od początku jej istnienia. Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie na uczniów szkoły adeptów pierwszego roku nauki. Pasowania dokonano, jak co roku szablą Kilińskiego, najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym. Ceremonii pasowania dokonali: Starszy Cechu Cechu  Rzemiosł Metalowych Sławomir Szatkowski,  Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Mirosław Łataś, Starszy Cechu  Rzemiosł Budowlanych Jerzy Grzesiak oraz Sekretarz Zarządu Cechu Piekarzy i Cukierników w Bydgoszczy Roman Sikora.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości; między innymi: Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszcz Iwona Waszkiewicz, Dyrektor Wydziału Wspomagania Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – reprezentującą Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty Jolanta Metkowska, Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła w Inowrocławiu Halina Peta, Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu Grażyna Błażejczyk, a także Zarząd Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Więcej: LINK