Mg.gov.pl: Rola młodzieży w dążeniu do innowacyjnej gospodarki

„Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki” – pod takim hasłem Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Związek Rzemiosła Polskiego zorganizowały konferencję, w której wziął udział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W konferencji, która odbyła się 9 grudnia w Ministerstwie Gospodarki, uczestniczyli również sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska oraz przedstawiciele środowisk naukowo-technicznych, małych i średnich przedsiębiorstw, organów samorządu terytorialnego oraz administracji wszystkich szczebli.

– Niezwykle ważne jest promowanie zainteresowania techniką i kulturą techniczną wśród młodzieży – powiedział w swoim wystąpieniu podczas konferencji wiceminister Tadeusz Sławecki. Podkreślił, że wiedza techniczna i kreatywność to fundamenty dalszej edukacji uczniów,  bo rozwijają ich aktywność poznawczą i naukową samodzielność. – Stanowi to z kolei istotny element dążenia do zmiany gospodarki na bardziej innowacyjną – stwierdził sekretarz stanu w MEN.

Wiceminister Tadeusz Sławecki podkreślił też rolę środowiska pracodawców i stowarzyszeń naukowo-technicznych we wprowadzaniu zmian w systemie kształcenia zawodowego, zwracając uwagę na ich możliwość wpływu na proces kształcenia zawodowego. Dodał, że na rozwój różnych form współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym – pracodawcami, instytucjami rynku pracy, uczelniami, zaplanowano środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.