Meblarstwo: Szkolenia dla pracodawców i menedżerów z sektora MŚP

„1 grudnia 2010 roku Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację projektu „Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP”, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany  z funduszy unijnych.”

 

„Projekt obejmuje realizację 26 trzydniowych szkoleń w miastach, w których swoje siedziby mają regionalne izby rzemieślnicze. Szkolenie rozpoczyna się w marcu 2011 roku. Poprzedzi je konferencja otwierająca, która zaplanowana jest na 24.lutego 2011 roku”.

 

Więcej:
Meblarstwo
(ir)
01.02.2011