Portal natablicy.pl: Szkolnictwo zawodowe. Konferencja NOT w Warszawie już 3 lutego

„Szkolnictwu zawodowemu w Polsce będzie poświęcona konferencja naukowo-techniczna NOT, która odbędzie się 3 lutego w Domu Technika w Warszawie. Organizatorami spotkania są: Komitet Naukowo-Techniczny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Związek Rzemiosła Polskiego i Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich Proca” – czytamy na portalu natablicy.pl.

Patronat nad konferencją 'Szkolnictwo zawodowe w Polsce – organizatorzy i beneficjenci’ objął minister edukacji narodowej i minister gospodarki.”

„Jak informuje Janusz M. Kowalski z biura rzecznika prasowego NOT, udział w spotkaniu zapowiedziało ponad 130 osób, m.in. przedstawiciele MEN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego, Urzędu Patentowego, Krajowej Izby Gospodarczej, wojewódzkich Urzędów Pracy, Kuratoriów Oświaty, Instytutu Badań Edukacyjnych, a także nauczyciele szkół zawodowych oraz członkowie terenowych jednostek Stowarzyszeń NOT.”

„Konferencje otworzy referat Mieczysława Nowotniaka, zastępcy dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, na temat aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Kolejne wystąpienia będą dotyczyć m.in. kształcenia zawodowego w środowisku rzemieślniczym i sytuacji wykwalifikowanych pracowników na ryku pracy z punktu widzenia pracodawców.”

Więcej:natablicy.pl
02.02.2011
LINK