Mazowsze rozpoczęło nabór wniosków do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła 30 czerwca 2010 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”.

Nabór dotyczy Działania 1.1 „Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego” i Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Szczegółowe informacje w załączeniu.
Działanie 1.1 – LINK
Działanie 1.5 – LINK