Mazowieckie.pl: „Perspektywy Dialogu Społecznego” – konferencja w Związku Rzemiosła Polskiego

„Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozwój dialogu społecznego z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw, związków zawodowych oraz rzemiosła – to główne jej tezy.” – czytamy na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

„Problemy te prezentować będą: Izabela Opęchowska, dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), Czesława Ostrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Funkcjonowanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (Rola dialogu społecznego w obliczu problematyki środowiska MSP), Zygmunt Mierzejewski z forum Związków Zawodowych (Perspektywy rozwoju dialogu społecznego oczami związków zawodowych) oraz Jerzy Bartnik, wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej, prezes ZRP.”
„Konferencja jest organizowana w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Odbędzie się 15 czerwca 2010 r., w godz. 11.00-14.30, w siedzibie ZRP przy ul. Miodowej 14 w Warszawie.”
 

Więcej: LINK

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
11.06.2010