Marża w elektronice tylko przy dostawie używanego sprzętu. Procedura VAT

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na praktykę stosowania procedury VAT-marża przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy przede wszystkim towarów z kategorii elektronika, zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów. Przypominamy: VAT-marża w elektronice ma zastosowanie wyłącznie do dostawy artykułów używanych, a nie nowych.
Stosowanie procedury VAT1 marża reguluje ustawa o VAT. W przypadku elektroniki ta szczególna procedura może dotyczyć wyłącznie artykułów używanych i to pod warunkiem, że zostały zakupione od:
osób innych niż podatnicy podatku VAT;
podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT;
podatników, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT-marża.
 
Procedura VAT-marża może być więc stosowana tylko wówczas, gdy kupiono towar używany i zakup nie był opodatkowany VAT przez dostawcę. Zazwyczaj w procedurze VAT-marża sprzedawane są towary używane, skupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami. Nie jest zatem prawnie możliwe stosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych.
 
W związku z tym Ministerstwo Finansów ostrzega:
zastosowanie procedury VAT-marża do dostaw towarów nowych jest niezgodne z przepisami ustawy o          VAT i może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem                zaległości podatkowej oraz sankcji VAT;
zastosowanie procedury VAT-marża, przy jednoczesnym odliczeniu podatku naliczonego od zakupu              towarów jest 
        niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może prowadzić do powstania zaległości podatkowej oraz sankcji VAT.
MF informuje, że nie jest również prawnie możliwe zakupienie telefonów komórkowych, rozliczenie tego zakupu w schemacie odwróconego obciążenia i następnie sprzedaż w procedurze VAT-marża.
Więcej: LINK