Łódzka konferencja podsumowująca realizację projektów

Zakończono realizację dwóch projektów: „Przyszłość KOWALskiego – warsztaty zachęcające do nauki zawodu” i „Przyszłość ZDUNskiego – warsztaty zachęcające do nauki zawodu” realizowanych przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Łodzi. Projekty te w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 50.000,00 PLN każdy.

W związku z zakończeniem ich realizacji w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie w dniu 30 września br. odbyła się konferencja edukacyjna podsumowująca ich przebieg. Najważniejszymi uczestnikami konferencji była oczywiście młodzież, która uczestniczyła w warsztatach kowalskich i zduńskich, które odbywały się w czerwcu i lipcu br. oraz prowadzący te warsztaty rzemieślnicy: kowal – Grzegorz Kociszewski i zdun – Zenon Jabłoński.

Pierwszym punktem programu były prezentacje multimedialne dotyczące przebiegu projektów oraz rezultatów ich realizacji. Następnie Kierownik Zespołu Oświaty Izby Rzemieślniczej w Łodzi –Małgorzata Gryglewska zaprezentowała podstawy programowe kształcenia w zawodzie zdun i kowal, czyli omówiła, jaką wiedzę powinien posiadać absolwent po odbyciu kształcenia w tych zawodach, aby zdać egzaminy czeladnicze.

Kolejna część konferencji miała charakter wizyty studyjnej. W kuźni w Dzierżąznej można było obejrzeć wystawę przedmiotów wykonanych przez młodzież podczas warsztatów kowalskich oraz pokaz kucia podkowy w wykonaniu kowala i młodzieży. Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu goście mogli podziwiać wybudowane w trakcie warsztatów zduńskich: piec chlebowy, kominek i grill z wędzarnią.

Po powrocie do Parzęczewa podsumowano przebieg warsztatów i przedstawiono pomysł na utworzenie Szkoły Rzemiosł Fundacji „PRYM”, a młodzież w podziękowaniu dla realizatorów projektów wystąpiła na scenie prezentując swoje talenty wokalne.