List z Ministerstwa Infrastruktury do Prezesa ZRP

Dnia 30 marca 2009 roku Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzy Bartnik otrzymał od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Olgierda Dziekońskiego listowną odpowiedź w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Związek Rzemiosła Polskiego przesłał w lutym br. list do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska we wspominanej sprawie, co było wynikiem apelu przedsiębiorców z powodu wzrostu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Związek wnioskował m.in. o wprowadzenie w ustawie o gospodarce nieruchomościami – rozwiązań umożliwiających udzielanie bonifikat przy wykupie gruntów i przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność, co z pewnością ułatwiłoby życie małym i średnim przedsiębiorcom.

Z odpowiedzi jaką otrzymał Prezes Jerzy Bartnik wynika, że wprowadzenie rozwiązań umożliwiających udzielanie bonifikat przy wykupie gruntów budzi zastrzeżenia. Wg Podsekretarza Stanu działalność gospodarcza bowiem co do zasady nastawiona jest na osiąganie zysku, dlatego też zostały zróżnicowane stawki procentowe opłat rocznych za nieruchomości gruntowe wykorzystywane na działalność gospodarczą. Do tej grupy użytkowników wieczystych należą różnorodne kategorie podmiotów gospodarczych o różnej kondycji finansowej, w tym podmioty zagraniczne, a także podmioty, które z racji prowadzonej działalności osiągaj ą bardzo wysokie zyski, np. banki. Zaś ewentualne ograniczenie takich regulacji tylko do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, mogłoby narazić taką regulację na zarzut niezgodności z Konstytucją RP, gdyż uprzywilejowano by w ten sposób tylko jedną grupę podmiotów gospodarczych.

Szczegółowe informacje w załączniku.