10-24.07.2023 r. – Legalizacja świadectw i dyplomów dokonywana wyłącznie w drodze korespondencyjnej