Konsultacje Regulaminów konkursów edycji 2024 rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Informujemy, że Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektów Regulaminów konkursów w edycji 2024 rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego:

  • Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030;
  • Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030;
  • Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030;
  • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030;
  • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033;
  • Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033;
  • Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminów możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Załączniki do regulaminów nie podlegają konsultacjom społecznym gdyż wynikają z rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Uwagi i propozycje należy składać na adresy:

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030FIO@niw.gov.pl
Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030PROO@niw.gov.pl
Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030ROHiS@niw.gov.pl
Rządowy Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021–2030MDS@niw.gov.pl
Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033ROP@niw.gov.pl
Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033FM@niw.gov.pl
Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030PIR@niw.gov.pl

do dnia 17 lipca 2023 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie  przedstawione Komitetom Sterująco-Monitorującym oraz opublikowane na stronie NIW-CRSO.

Do pobrania:

Źródło: niw.gov.pl