Legalizacja i uwierzytelnienie świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich (23.12.2022 – 03.01.2023)