Kurier Poranny: Przedsiębiorcy walczą o wpływy

„Pięć organizacji związanych z biznesem chce utworzenia przedstawicielstwa przedsiębiorców. Władze państwowe i samorządowe musiałyby się z nim liczyć” – czytamy w Kurierze Porannym.

„Miałoby być tak: przedsiębiorcy mieliby swój samorząd w postaci izb wojewódzkich oraz ich reprezentacji ogólnopolskiej. W izbach równy głos mieliby mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy. Na finansowanie izb szedłby odpis w wysokości 0,2 proc. podatku VAT, płaconego w danym regionie. Członkostwo w samorządzie nie byłoby obowiązkowe.”

„Co miałby robić taki samorząd? Prowadziłby m.in. system informacji gospodarczej i sądownictwo polubowne, kształciłby syndyków, wydawał opinie dotyczące konkurencji, opiniował projekty aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą itp.”

Więcej: poranny.pl
Maryla Pawlak-Żalikowska
10.03.2010