Kontrola zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2015 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziął się za kontrolowanie zwolnień lekarskich. Z udzielonych informacji wynika, że kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosła  prawie 52,6 mln zł. To ponad 3 mln zł więcej niż w zeszłym roku w tym samym okresie. Natomiast w całym 2014 r. kwota ta wyniosła 177 mln zł.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Zgodnie z najnowszymi danymi, od stycznia do marca 2015 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 152,2 tys. kontroli osób  posiadających  zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało  6,5 tys.  decyzji  wstrzymujących  dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kwartale 2015 r. osiągnęła 3,8  mln zł.
Więcej: LINK