Fundusze dla innowacyjnych firm z Mazowsza

13 maja w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie odbędzie się seminarium poświęcone rozpoczynającej się dystrybucja środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Spotkanie pozwoli zapoznać się z dostępną ofertą programów wspierających rozwój firm w obszarze badań i rozwoju oraz innowacji, a także dostosowania do wymogów środowiskowych.

W czasie spotkania zostaną omówione także zagadnienia związane z wykorzystaniem pomocy publicznej (m.in.: kluczowe zasady udzielania pomocy, limity wsparcia) oraz praktyczne aspekty związane z pozyskaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków EU. Dopełnieniem obrazu możliwych źródeł finansowania będzie prezentacja wsparcia (uzupełniającego wobec środków unijnych) skierowanego zarówno do MŚP, jak i firm dużych, wdrażanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Spotkanie skierowane jest do firm z Mazowsza, szczególnie z sektora MŚP. Udział w wydarzeniu informacyjnym i konsultacjach jest bezpłatny. Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa do 11 maja.
Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem finansowym będą mogli po spotkaniu informacyjnym skonsultować się indywidualnie z indywidualne z Crido Taxand.
Program: LINK