Monitorowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zaprasza dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do udziału w trzecim etapie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ).

Formularz rejestracji do udziału w monitorowaniu, ankiety oraz instrukcja ich wypełniania dostępne są na stronie: monitorowanie.koweziu.edu.pl , ich wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.
Dyrektor szkoły wypełnia jedną ankietę dla szkoły samodzielnej lub zespołu szkół. Na końcu mamy pytania otwarte. To ostatnia szansa, aby wskazać problemy utrudniające wdrażanie PPKZ.
Monitorowanie potrwa już tylko do 22 maja.
Więcej; LINK