Konsultacje zewnętrzne projektu zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje zewnętrzne projektu zmian Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Uwagi można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag do 31 maja 2019 r. na adres poczty elektronicznej: marta.miedzinska@miir.gov.pl oraz joanna.belzak-swatek@miir.gov.pl.

Formularz zgłaszania uwag można pobrać na stronie: https://bit.ly/2Wa9lHf

Projekt: https://bit.ly/2V1d8KM