Konferencja Small Business Standards (SBS) 22 maja 2019 r. 

W środę 22 maja 2019 r. w BIP (Rue Royale 2-4, B-1000 Bruksela) odbędzie się Konferencja Standardów Małych Firm „Standardy zrównoważonego rozwoju Europy”. Wydarzenie rozpocznie się networkingowym obiadem o godzinie 12.00.

Zrównoważony rozwój stał się kluczowym priorytetem dla Europy i MŚP. Dlatego tegoroczna konferencja koncentruje się na tym, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się do realizacji dwóch celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju: „SDG 11 w sprawie zrównoważonych miast i społeczności” oraz „SDG 12 w sprawie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji”.

Podczas konferencji będzie można przedyskutować z ekspertami, w jaki sposób standardy i europejskie MŚP przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Europy. Wydarzenie obejmuje sektory takie jak budownictwo, mobilność, tekstylia i turystyka oraz oferuje możliwość zaangażowania się w interesującą wymianę z decydentami, ekspertami i przedsiębiorcami.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, z tłumaczeniem na francuski, niemiecki i włoski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, a udział jest bezpłatny.

PROGRAM
REJESTRACJA
STRONA KONFERENCJI

W przypadku można kontaktować się z Tessą Deville: t.delville@sbs-sme.eu